ėmimas

ėmimas
ėmìmas sm. (2), ė̃mimas (1) Dk 1. → imti I 1: Geriau davimas – ne ėmìmas Brt. Vienu ėmimù išgriebė visus saldainius Vlk. Išglebęs buvo ėmìmas, kad išmetei [puodelį] iš nagų Slm. To šieno ėmìmo nė nesimato Brt. Bulvių iš kaupo ėmìmas Gs. Buvo rankos trumpos ant davimo, o ilgos ant ėmimo A1885,87. 2. → imti I 3: Nėr čėso – vasarojaus ėmìmas Sdk. 3. kopimas: Antro ėmìmo nedaug buvo medaus Ėr. 4. refl. → imti I 8 (refl.): Baisus ėmìmasis prie to darbo Kt. 5. → imti I 11: Ėmìmas to dalgio – pradėm šnypšta par žolę Vvr. Ne kaži koks britvos ėmìmas – nenusigalando Kt. Nekoks dalgis – griūna ašmenys, trupa, neturės nė kokio ėmimo Šts. 6. → imti II 1: Mum buvo kartu ėmìmas (šaukimas į kariuomenę) Slm. Prasidė[jo] į vaiską ėmìmas Gs. 7. → imti II 2: Pasibaigus arklių mobilizacijai, prasidėjo kiaulių ir karvių ėmimas Pt. Jau su sviesto ėmimu užtektinai paėdė žmonėms širdį Pt. Par pirmąjį ėmìmą bėrąją nebuvau nuvedęs Vvr. 8. → imti II 5: Ak tu ėmìmas miego – matyt, lietaus bus! Slm. 9. → imti III 1: Dangun ėmimas mergos Marijos DK179. Tataig yra trumpa historija dangun ėmimo DP494. 10. → imti IV 3: Kažin ar rytoj bus kiaulių ėmìmas stoty? Jnšk. Jau prasidėjo ir Kupišky kiaulių ėmìmas Slm. Jei nepaims [kiaulių] per pirmą ėmìmą – vešim per antrą Kt. 11. → imti IV 5: Ir ėmìmas toj krautuvėj – nesisarmatija nė tiek prašyt Kt. 12. → imti V 3: Kol Vabalo gyvenimą pavertė į plėnis, buvo smarkus ėmìmas (degimas) Skr. 13. → imti VI 6: Šunų ėmìmas buvo per visą naktį – nedavė užmigt Brt. 14. SD424 kyšis: Niekados rankų tavo nesutepk paprekiais, arba ėmimais Jzm. 15. dalis, davinys, dozė: Duoti tris sykius ant dienos po tokį ėmimą . Pradėti gydytis reikia lengvesniais vaistais ir mažesnėmis jų dozomis (ėmimais) . 16. trijų siūlų vienetas, skaitant audeklo metmenis: Trys siūlai tai vienas ėmìmas Ds. Primečiau devyniolika posmų ir tris ėmimùs Vlk. Čia gal dar liks koks ėmìmas nuo dvylikos posmų . Jos skietas dviese dešimtyse dviese ėmìmuose Lp. 17. tam tikras laikotarpis; dienos tarpas nuo ryto ligi pusryčių, nuo pusryčių ligi pietų ir nuo pietų ligi vakaro; kėlena, pailgimas, pajungimas: Nebedaug turiu pjauti – vienu dviem ėmimais ir pabaigsiu Vžns. 18. supratimas, suvokimas: Jokūbas pasigyrė, kaip Dievo veidą tyrė ėmimas jo kūniškas PG.
◊ ėmìmas ant dantų̃ erzinimas: Toks ėmìmas ant dantų̃ – neturi mergiščia kur dingt Kt.
ėmìmas į nãgą barimas: Neturi kur pasidėt – toks ėmìmas į nãgą Kt.
\ ėmimas; apėmimas; atėmimas; nedaėmimas; įėmimas; išėmimas; nuėmimas; paėmimas; perėmimas; praėmimas; priėmimas; suėmimas; užėmimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ėmimas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Imties ėmimo ar sudarymo vyksmas. atitikmenys: angl. sampling vok. Entnahme, f; Probenziehen, n; Stichprobenentnahme, f rus. взятие образцов, n; взятие пробы, n; отбор проб, m;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • ėmimas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Operacijų seka, laiduojanti, kad imama medžiagos dalis labiausiai atitinka medžiagos sudėtį. atitikmenys: angl. sampling vok. Entnahme, f; Probenziehen, n; Stichprobenentnahme, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • ėmimas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Produkcijos vienetų arba stebimų verčių priskyrimas ėminiui. atitikmenys: angl. sampling vok. Entnahme, f; Probenziehen, n; Stichprobenentnahme, f rus. взятие образцов, n; взятие пробы,… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • ėmimas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Standartizuotas medžiagos paėmimo tyrimui arba analizei būdas, kad paimtõs ir visõs medžiagos dalių parametrų vertės būtų kiek įmanoma artimesnės. atitikmenys: angl. sampling vok.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • ėmimas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vyksmas, kurio metu imama tiriamosios visumos dalis. atitikmenys: angl. sampling vok. Entnahme, f; Probenziehen, n; Stichprobenentnahme, f rus. взятие образцов, n; взятие пробы, n; отбор …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • ėmimas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Procesas, kurio metu imama tiriamosios visumos dalis (ėminys, mėginys, bandiniai). atitikmenys: angl. sampling rus. взятие образцов; взятие проб; отбор проб; пробоотбор …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • ėmimas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. sampling vok. Entnahme, f; Probeziehen, n; Stichprobenentnahme, f rus. взятие пробы, n; отбор проб, m; проботбор, m pranc. échantillonnage, m; prise d’échantillons, f; prélèvement d’échantillons, m …   Fizikos terminų žodynas

  • ėmimas pagal atsitiktinius skaičius — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Ėmimas, kai ėminiui sudaryti naudojama atsitiktinių skaičių lentelė. atitikmenys: angl. sampling by use of random numbers vok. Stichprobenentnahme mit zufällige Zahle, f rus. отбор… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • ėmimas — ėmi̇̀mas dkt. Vienu ėmimù pasi̇̀griebė visùs saldainiùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • akimirkinis ėmimas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mėginių arba bandinių ėmimas per labai trumpą laiko tarpą. atitikmenys: angl. grab sampling; instantaneous sampling; spot sampling vok. Momentprobenahme, f rus. мгновенный отбор проб, m… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”